Различни изгледи

От менюто, ляво от изписания месец, може да се избере изгледът. Колкото по-къс е избраният период, толкова повече събития се показват за всеки ден.

Всяко събитие може да съдържа като данни:
• Картинка
• Интернет страницa
• Място
• Цвят
• Формула за повторения
Saturday, September 05, 2020, 24:00 - Sunday, September 06, 24:00 Eastern European Summer Time
URL: https://www.bapha.be

Recurrence: MONTHLY, bymonthday: 5
Created on September 07, 2020, 14:54
Last modified on January 25, 2021, 10:07

Next repetition - Friday, March 05, 2021, 24:00 - Saturday, March 06, 24:00 Eastern European Standard Time - 2021-03-06

Link in the Calendar https://www.bapha.be/?d=2021-03-05&id=dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5R2021-03-05&cal=2

🔗iCalendar file https://www.bapha.be/c/2/dc8eb12b0614d2cc951df87d3f5562d19f57f1e5.ics

Calendar Български